Ochrona Środowiska

             Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. prowadzi proces produkcyjny kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju z dużą odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Blok gazowo-parowy wytwarza energię elektryczną i ciepło dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych technologii, do których należy wysokosprawna kogeneracja (produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu). W kotłowni rezerwowej zainstalowane są 4 kotły podgrzewające wodę sieciową na potrzeby grzewcze systemu ciepłowniczego m. Stalowej Woli i Niska oraz jeden kocioł wytwarzający parę wodną dla lokalnych odbiorców przemysłowych. Zastosowanym paliwem jest gaz ziemny, który w porównaniu z węglem kamiennym wykazuje śladowe emisje dwutlenku siarki i pyłu, czterokrotnie niższą emisję jednostkową tlenków azotu i dwukrotnie mniejszą emisję dwutlenku węgla, a także brak ubocznych produktów spalania (żużel, popiół). Co więcej, dostawa paliwa jest całkowicie bezemisyjna oraz nie ma konieczności wywozu odpadów paleniskowych, co zwykle wiąże się z dodatkową emisją spalin, hałasem i utrudnieniami w ruchu miejskim.

Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne spełniają wymogi  wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT) wynikających z:

  • decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31.07.2017 ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010 /75/UE,
  • dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25.11.2015 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów spalania,
  • oraz w zakresie emisji rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24.09.2020 w sprawie standardów emisyjnych z niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania i współspalania odpadów (Dz.U. z 2020, poz.1860).

Stan formalno-prawny Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w zakresie emisji do środowiska:

  • Decyzja Marszałka Podkarpackiego z dnia 26.02.2016 r., znak: OS.I.7222.37.1.2015.DW udzielająca Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji bloku gazowo-parowego o nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 772,11 MWt., z późniejszymi zmianami.
  • Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 9.06.2020 r., znak: OS-I.7225.15.1.2020.MF zezwalająca na emisję gazów cieplarnianych z instalacji energetycznego spalania paliw należącej do Spółki.

Spółka wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań do:

  • Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w Krajowym Ośrodku Bilansowania  i Zarządzania Emisjami.
  • Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
  • Bazy Danych o Produktach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), Nr BDO: 000039378

Pliki do pobrania

Aktualne Przetargi

Zobacz listę aktualnych przetargów prowadzonych przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A.

LISTA PRZETARGÓW

Ochrona Środowiska

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. prowadzi proces produkcyjny kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju

CZYTAJ WIĘCEJ

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.