Aktualności

Przejęcie rynku ciepła

03.05.2021 Informacje
Rurociągi ciepłownicze

Informujemy, że z dniem 1 maja 2021 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. przejęła całkowicie rynek ciepła od TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola stając się jedynym dostawcą ciepła dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska oraz odbiorców przemysłowych. W celu zabezpieczenia dostaw ciepła na terenie należącym do Spółki została wybudowana kotłownia rezerwowa. Jej zadaniem jest przejęcie dostaw ciepła podczas postoju bloku gazowo-parowego. Proces zmiany dostawcy ciepła został przeprowadzony płynnie i nie był w ogóle odczuwalny dla odbiorców indywidualnych zarówno w zakresie ciągłości dostaw ciepła, jak i jego ceny.

Należy dodać, że dzięki wytwa­rza­niu cie­pła w pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym, w któ­rym powstaje ener­gia elek­tryczna (tzw. wytwarzanie ciepła w kogeneracji) z wykorzystaniem jako paliwa gazu ziemnego uni­ka się dodat­ko­wej emi­sji zanie­czysz­czeń i szko­dli­wych sub­stan­cji, które powsta­łyby gdyby pro­dukty te były wytwarzane pod­czas odręb­nych pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych. Emisja dwutlenku węgla, która wynosi około 360 kg/MWh, wpisuje się wymagania konkluzji BAT (Best Available Techniques). Blok charakteryzuje również bardzo niska emisja tlenków azotu oraz praktycznie brak emisji tlenków siarki. Dodatkowo z uwagi na usytuowanie bloku w centrum miasta, bardzo ważny jest brak emisji pyłów.

Aktualne Przetargi

Zobacz listę aktualnych przetargów prowadzonych przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A.

LISTA PRZETARGÓW

Ochrona Środowiska

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. prowadzi proces produkcyjny kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju

CZYTAJ WIĘCEJ

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.